ALV 11 juni 2022

ALV 11 juni 2022

Beste kookvrienden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Société des Gourmets Eurégionale (SDGE), met statutaire zetel te Enschede, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40073631.

Tijdstip: zaterdag 11 Juni 2022, om 11.00 uur.
Locatie: Oude Theehuis, Minister de Savornin Lohmanlaan 15 te Enschede.

De agenda voor de vergadering, alsmede de overige stukken worden u spoedig toegestuurd. We hopen velen van u op deze ledenvergadering te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Société des Gourmets Eurégionale,
Hermie Hermens, voorzitter


Terug naar Nieuwsoverzicht