Aanmelding

Om een nieuw lid aan te melden dient de chef de forneau van de betrokken groep gebruik te maken van het speciaal daartoe bestemde aanmeldformulier (versie 2022)