Het blauwe boek

Het “handboek” voor chefs en leden. De inhoud is per definitie dynamisch en nog niet compleet, aanvulling volgt.

Index

  1. Index Blauwe Boek
  2. Statuten en reglementen: 2.1.Statuten / 2.2.Huishoudelijk reglement/2.3. Bestuursreglement Alcohol
  3. Ledenlijst
  4. Ledenlijst per groep
  5. Telefoonlijst
  6. Adreslijst Bestuur en Commissies
  7. Aanmeldingsformulier voor Introductie
  8. Aanmeldingsformulier Lidmaatschap / Aanvraag Apprentiproef
  9. Handleiding Apprentiproef
  10. Aanvraag Examen