Over ons

SDGE-004

Over SDGE

Naam van de vereniging: Société des Gourmets Eurégionale
Nationale naam: C.C.N. (Cuisine Culinaire Neerlandais)

Dit is de overkoepelende organisatie van amateurkookverenigingen in Nederland. Voor meer informatie over de andere aangesloten verenigingen en de Internationale verbanden, verwijzen wij u naar www.c-c-n.nl. In Nederland: 20 verenigingen
Aard van de vereniging: Vereniging met Sociëteitsvergunning

SDGE-003

Doel: Het bevorderen van de kookkunst in de meest uitgebreide zin. Er wordt één keer per maand op een vaste avond gekookt, die begint om 18.00 uur. Er zijn 20 kookgroepen. Een kookgroep bestaat uit 16 of meer leden. De receptuur is de maand vooraf voorgekookt door de Chefs de Fourneau, de gerants en de leden van de Menucommissie. De wijnen die tijdens het diner gedronken worden zijn ook vooraf uitgezocht. Op de kookavond krijgt elke confrère de receptuur ter hand gesteld. De leiding van de avond berust bij de Chef de Fourneau, deze draagt ondermeer ook zorg voor een taakverdeling op de avond. Daarnaast zijn er nog andere activiteiten zoals bijv. wijnproefavond, kookdemonstraties, e.d.

Aanspreektitels

 • Confrère
  • Aanspreektitel lid
 • Apprentist
  • Kandidaat-lid
 • Chef de Fourneau
  • Leider van een groep. Wordt benoemd door het bestuur.
 • Chef de Cuisine
  • Confrère die ten overstaan van een jury een proef van bekwaamheid met goed gevolg heeft afgelegd. Er dient een 4-gangen menu bereid te worden.
 • Maître
  • Idem, een 5-gangen menu. Bij dit examen worden hogere eisen gesteld.
 • Grand-Maître
  • Als maître, alle facetten van de kookkunst moeten getoond worden.

Algemene ledenvergadering

Deze jaarlijkse vergadering is het hoogste bestuurlijke orgaan van de vereniging. Er wordt zonodig vaker vergaderd op voorstel van leden of bestuur. Gewoonlijk vindt de ALV plaats eind maart of in de maand april.