Kosten partnernight en huur Theehuis

Versie 14 december 2022

Huur theehuis

 • Theehuis is beschikbaar voor de verhuur voor leden om te gebruiken in de persoonlijke sfeer.
 • Aanwezigheid van minimaal twee leden van de Cuisine is vereist.
 • Theehuis is niet beschikbaar voor ‘feesten en partijen’ die kunnen leiden tot overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast) binnen en buiten het pand.
 • Reserveren van het Theehuis is afhankelijk van de beschikbaarheid waarbij er rekening gehouden moet worden met de schoonmaak en activiteiten van de Cuisine.
 • Aanvraag voor huur, onder vermelding van de reden/aanleiding en de aanwezige twee leden, kan worden ingediend bij het bestuur (harold@snippert.nl). Zonder specifieke schriftelijke bevestiging van het bestuur is de reservering niet goedgekeurd.
 • Kosten voor de huur zijn € 225 exclusief de kosten voor schoonmaak door AK Schoonmaak en een eventuele opslag voor schoonmaken in het weekend of op feestdagen. Per ingang van 1 januari 2023 wordt de huur € 275, exclusief de kosten voor schoonmaak.
 • Kosten voor gebruik bardranken en koffie worden conform de prijslijst aanvullend doorbelast.
 • Alle overige kosten die direct toe te wijzen zijn aan de huur van het Theehuis, zoals bijvoorbeeld het gebruik van ingrediënten of tafellinnen, zullen worden doorberekend aan de huurder.

Gebruik theehuis voor partneravonden

 • Reserveren Theehuis afhankelijk beschikbaarheid (https://www.sdge.nl/agenda-theehuis/).
 • Aanvraag voor gebruik kan worden ingediend bij het bestuur (harold@snippert.nl).
 • Indien de partneravond ter vervanging is van een reguliere kookavond zijn er, met uitzondering van een eventuele opslagen voor schoonmaak (bijvoorbeeld extra weekend- of feestdagentoeslag), geen extra kosten aan het gebruik van het Theehuis verbonden.
 • Indien de partneravond een extra kookavond betreft dan zijn de kosten € 100 te vermeerderen met de kosten voor schoonmaak. Per ingang van 1 januari 2023 wordt dit € 150.
 • Kosten voor gebruik van bardranken worden conform de prijslijst aanvullend doorbelast

Partneravonden

 • Indien de partneravond ter vervanging is van een reguliere kookavond verzorgt de gerant de inkoop. Hiervoor geldt dat slechts het menu voor de betreffende maand kan worden ingekocht. Bij afwijkende wensen is de groep zelfstandig verantwoordelijk voor de inkoop voor de betreffende avond. Het aantal deelnemers dient tijdig te worden doorgegeven aan de gerant (angeliquetrap@home.nl).
 • Bij eigen inkoop door de groep voor een vervangende kook- of partneravond geldt dat de groep een vergoeding krijgt gelijk aan de ingrediëntprijs zoals deze op dat moment gehanteerd wordt (2022: menu € 19,85, wijn € 6,95), op basis van het aantal leden van de groep.
 • Bij een vervangende kookavond worden de extra aanwezigen doorbelast via de barlijst voor een bedrag van € 35 (gelijk aan de gastenbijdrage). Eventuele extra wensen zijn niet mogelijk.
 • Voor alle overige partneravonden is de groep zelf verantwoordelijk voor de inkoop van ingrediënten en wijnen. De gerant zal zorgdragen voor de aanwezigheid van de basis ingrediënten (specerijen, boter en dergelijke) en barwijn en -fris.