Société des Gourmets Eurégionale

 

De komende periode zijn alle activiteiten van de kookclub stilgelegd.
Meer hierover in de nieuwsbrief die aan de leden is gestuurd.

 

De Société des Gourmets Eurégionale  is een amateur kookvereniging die is aangesloten bij de C.C.N. (Cuisine Culinaire Neerlandais). Dit is de overkoepelende organisatie van amateurkookverenigingen in Nederland. Voor meer informatie over de andere aangesloten verenigingen en de Internationale verbanden, verwijzen wij u naar http://cuisine-culinaire.nl/

Op de kookavond krijgt elke confrère de receptuur ter hand gesteld. De leiding van de avond berust bij de Chef de Fourneau, deze draagt ondermeer ook zorg voor een taakverdeling op de avond. Daarnaast zijn er nog andere activiteiten zoals bijv. wijnproefavond, kookdemonstraties, e.d.