Disclaimer

Auteursrechten
De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van de Société des Gourmets Eurégionale (verder te noemen SdGE) is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
SdGE heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins wordt verwezen.

SdGE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt SdGE geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van SdGE of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

SdGE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden danwel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door SdGE, eventueel zonder aankondiging worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Algemeen
Het is niet toegestaan deze site te framen.