Telefoon/mailinglijst

BESTUUR:
Hermie Hermens – voorzitter
E-mail: voorzitter@sdge.nl

Rutger van Wijk – secretaris
E-mail: secretaris@sdge.nl

Marius de Mol – penningmeester
E-mail: administratie@sdge.nl

Harold Snippert – commissaris
E-mail: algemeen@sdge.nl

René Wilderink – commissaris
Ate Jeeninga – commissaris

MENUCIE:
Zie: Bestuur/Commissies

WIJNCIE:
Zie: Bestuur/Commissies

EXAMENCIE:
Zie: Bestuur/Commissies

CHEFS:
Zie: Kookgroepen

Schrijver Receptuur:
Zie: Bestuur/Commissies

Theehuis: 053 4356168

Voor aanvullende gegevens, mailadressen en telefoonnummers, klik HIER