Annet Bruggeman Chef de Cuisine

Annet Bruggeman Chef de Cuisine

Op 20 juli 2015 heeft Annet Bruggeman, lid van de kookgroep Les A-muzes, de titel “Chef de Cuisine” behaald. Het bestuur is bijzonder trots dat weer een van haar leden deze titel heeft behaald en feliciteert haar daarmee van harte. Aan het examen is een  ellenlange voorbereiding voorafgegaan. Daarvoor onze bijzondere complimenten.  Uiteraard is namens de vereniging ook een woord van dank verschuldigd aan Yvonne Jochems zonder wier hulp het voorbereiden en bereiden een aanzienlijk stuk moeilijker zou zijn geweest. Onze “cuisine” kan blij zijn met weer een nieuwe chef. 

 

 

 


Terug naar Examensoverzicht