Bestuurswisseling

Op 25 maart jl. vond de algemene ledenvergadering plaats.

Peter Garrels nam na 6 jaar afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Hermie Hermens.

Ook onze penningmeester Paul ter Riet nam na zes jaar afscheid en Bas Hulsbergen neemt zijn taak over.

Wij zijn aan Peter en Paul veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij voor onze vereniging hebben verricht.

alv


Terug naar Nieuwsoverzicht