Ginet Carleer Grand-Maître

Ginet Carleer Grand-Maître

Ginet Carleer Grand-Maître

Op zondag 16 februari 2014 is ons lid en maître de fourneau van Dames 6 met vlag en wimpel geslaagd voor haar examen om voortaan de rang van Grand-Maître de Cuisine te mogen voeren.

Ginet heeft eind 2012 het besluit genomen dat examen te willen afleggen.

Daaraan gaan wel een heleboel voorbereidingen vooraf. De kandidaat moet een harmonieus menu voor van zeven gerechten met een goede opbouw van smaken, van licht en subtiel naar steeds voller en meer uitgesproken. Het menu dient naast voor-, tussen-, hoofd- en nagerechten ook in- en uitleidende onderdelen te bevatten De gerechten dienen voldoende blijk te geven van eigen inbreng en creativiteit. Tevens moeten zij gebaseerd zijn op een brede kennis en ervaring op culinair gebied. Daarnaast moeten tenminste 20 kooktechnieken (goed) tot uitdrukking komen in het menu. De kandidaat kan zich tijdens het examen laten bijstaan door maximaal drie assistenten en daarmee wordt dan ook het onderdeel “leiding geven aan de brigade” beoordeeld. Het examen zelf beslaat drie dagen (vrijdag, zaterdag en zondag) waarbij de eerste twee de zogenoemde voorbereidingsdagen zijn en de laatste de dag waarop “het” allemaal moet gebeuren en het menu geserveerd dient te worden. Ginet heeft zich laten bijstaan door drie dames uit haar groep, te weten Annet Bruggeman, Ida Vrenken en Yvonne Jochems.

Het pad begon met het samenstellen van het menu en de bijbehorende receptuur. Toen Ginet er eindelijk in geslaagd was een menu samen te stellen dat haar eigen goedkeuring kon wegdragen moest het nog getoetst worden door onze eigen examencommissie en de landelijke examencommissie. Uiteindelijk kon ook de datum van het examen worden vastgesteld. Ik zal er niet te diep op ingaan maar kan u wel vertellen dat Ginet onderweg vele hobbels, sommige hoger dan andere, heeft genomen. Het resultaat was er uiteindelijk wel naar! De jury bestaande uit twee grand-maîtres en 1 maître (onze eigen Theo Prinsen) heeft Ginet de naar verluid tot nu toe hoogste score van 684,5 punten toegekend. Wat vervolgens ook opviel was dat de jury eigenlijk weinig op- of aanmerkingen had; ze was uitermate tevreden! Ginet is de eerste vrouwelijke grand-maître van Nederland en “onze” tweede.

Hulde en gefeliciteerd namens onze gehele vereniging! Ook hulde en een hartelijk dank jullie wel voor de dames die geassisteerd hebben.


Terug naar Examensoverzicht