Mirjam Hobbelink Maître

Mirjam Hobbelink Maître

Op zaterdag 30 november 2013 is ons lid en Chef de Cuisine van Dames 3 Mirjam Hobbelink geslaagd voor haar examen om voortaan de rang van Maître de Cuisine te mogen voeren.

Daaraan gaan wel een heleboel voorbereidingen vooraf. De kandidaat moet een harmonieus menu voor van vijf gerechten met een goede opbouw van smaken, van licht en subtiel naar steeds voller en meer uitgesproken. De gerechten dienen voldoende blijk te geven van eigen inbreng en creativiteit. Tevens moeten zij gebaseerd zijn op een brede kennis en ervaring op culinair gebied. Daarnaast moeten tenminste 15 kooktechnieken (goed) tot uitdrukking komen in het menu. De kandidaat kan zich tijdens het examen laten bijstaan door maximaal twee assistenten. Mirjam heeft zich laten bijstaan door Lide Jannink(dames 3) en Bernard Sassen (groep 1).

Het examen zelf beslaat twee dagen (vrijdag, en zaterdag) waarbij de eerste dag de zogenoemde voorbereidingsdag is en de laatste de dag waarop “het” allemaal moet gebeuren en het menu geserveerd dient te worden.

De jury bestond uit drie leden waaronder onze eigen Grand-Maître Aad Ruiter.

Het was een lange weg van voorbereidingen die met succes is afgelegd.

Onze vereniging telt thans twee Grand-Maîtres (Aad Ruiter en Ginet Carleer) en een Maître.

Hulde en gefeliciteerd namens onze gehele vereniging! Ook hulde en een hartelijk dank de assistenten.


Terug naar Examensoverzicht